Uitnodiging inspiratiewerkplaats

Op donderdag 7 juni a.s. organiseert de Naoberhoeve haar derde inspiratiewerkplaats van dit seizoen, met als titel ‘’Kwaliteit als het gulden midden, over kwaliteit tussen systeem en leven.’’

Over kwaliteit, kwaliteitsbeleid en administratieve druk in de zorg is veel te doen. De ministers Bruins en de Jonge presenteerden het plan ’’(Ont)regel de zorg’’ met voorstellen om regels te schrappen. Zij maken in een interview in de Volkskrant van 23 mei j.l duidelijk dat veel regels door de zorgsector zelf zijn opgesteld.

Directe aanleiding om deze inspiratieavond te organiseren is het feit dat de Naoberhoeve zich onlangs afmeldde voor het keurmerk ’’kwaliteit laat je zien’’ van de federatie Landbouw en Zorg. De reden hiervoor was jarenlange onvrede over de detaillistische opzet van het bijbehorende kwaliteitssysteem, de directieve communicatie eromheen en het ontbreken van een inspirerende uitstraling naar de werkvloer.

Pim Blomaard is hoofdonderzoeker bij het onderzoekscentrum voor Antroposofische-langdurige-zorg aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij zal deze werkplaats verzorgen.

  1. Blomaard;

‘’Tegenover de behoefte om kwaliteit vergelijkbaar te maken staat het gezichtspunt dat kwaliteit niet te meten valt. Tegenover de neiging kwaliteit te benaderen met kwantitatieve meetinstrumenten klinkt een naïviteit dat goed is wat goed bedoeld is.

Inmiddels worden ook instanties als zorgkantoren voorzichtiger met harde indicatoren. Zij komen nu  met de eis van zelf-verbetering, wat een goede stap naar het midden is. Voor kwaliteitsontwikkeling moet je immers zowel naar het resultaat als naar de bedoeling willen kijken. De essentie van Goede Zorg heeft met menselijkheid te maken. Om in de bepaling van kwaliteit dichter bij die essentie te komen zijn andere wegen nodig en mogelijk. Een voorbeeld is het verbeteringsinstrument ‘Beelden van Kwaliteit’.

Vanuit de essentie van Goede zorg moet je kwaliteit niet alleen buiten jezelf willen zoeken maar ook in jezelf. Dat opent voor een nieuwe vraag;’’ Wat voor kwaliteit wordt van mijn eigen vermogens gevraagd om steeds te kunnen blijven zoeken naar het menselijke midden?’’ Is zelf-verbetering dan ook niet een vraag naar kwaliteitsontwikkeling van mezelf? In dat geval komen we uit in onze eigen ziel waar kwaliteit uiteindelijk ook ervaarbaar is.’’

 De inspiratiewerkplaats begint om 20.00 uur, duurt tot ongeveer 22.00 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

%d bloggers liken dit: