Uitnodiging!

ZonnepanelenAankondiging

-Persbericht-

Op het dak van zorgboerderij de Naoberhoeve in Echten prijken sinds begin maart 180 zonnepanelen, die de boerderij van groene stroom voorzien. Op vrijdag 17 april worden de zonnepanelen feestelijk gelanceerd, en is op een groot scherm zichtbaar wat de panelen opleveren en hoeveel uitstoot van CO2 wordt bespaard. Geïnteresseerden en pers zijn hierbij van harte uitgenodigd.

“Wij zijn er als zorgboerderij trots op dat we nu in onze eigen energiebehoeften kunnen voorzien”, aldus boer Sake Gerritsen namens de maatschap. “Het streven naar zelfvoorzienend zijn is een belangrijk principe in de biologisch-dynamische landbouw. De zonnepanelen zijn een volgende stap naar een stralende toekomst.”

De kringloop binnen het bedrijf is erop gericht om gezond voedsel voor mens en dier te produceren, zonder aantasting van de leefomgeving en zo min mogelijk belasting voor de toekomstige generaties. Het gebruik van zonne-energie is hierbij van groot belang.

Dankzij een heerlijk lentezonnetje hebben de zonnepanelen in de eerste maand al 3460 kWh opgeleverd. Daarbij is de uitstoot van 2,18 ton CO2 vermeden. Omgerekend naar de praktijk betekent dit dat we met behulp van de zon in maart 31.227 km met een elektrische auto hadden kunnen rijden.
Om dit te vieren zullen de deelnemers van de zorgboerderij op 17 april de zonnepanelen officieel ‘openen’. Met een druk op de knop tonen zij de aanwezigen welke apparaten op het erf nu op groene energie lopen, en hoeveel stroom de zonnepanelen elke dag opleveren.

De zonnestroominstallatie werd gerealiseerd mede dankzij ReestdalEnergie. ReestdalEnergie is een lokale enegiecoöperatie en streeft na dat er in het Reestdal meer duurzame energie wordt gebruikt én opgewekt. De coöperatie verdient geld met de verkoop van stroom en gas en van zonnepanelen. De verdiensten blijven in het Reestdal en stimuleren zo de leefbaarheid en werkgelegenheid.
Met de Naoberhoeve is een actie opgezet die hier uiting aan geeft: na de feestelijke lancering van de zonnepanelen op de zorgboerderij zal ReestdalEnergie met een aantal deelnemers op pad gaan om haar particuliere en zakelijke energieklanten in het zonnetje te zetten. ”Wij willen iedereen die onze coöperatie heeft geholpen door klant of lid te zijn bedanken. Bij de 120 bedrijven en gezinnen die stroom en gas krijgen van ReestdalEnergie worden daarom pakketten vol biologische producten van de Naoberhoeve bezorgd,” aldus voorzitter Albert Pol.

Geïnteresseerden en pers zijn van harte welkom om op vrijdag 17 april om 10.30 uur bij de officiële start van de zonnepanelen aanwezig te zijn. De Naoberhoeve ligt aan de Pesserweg 4 in Echten (fietsroute Commissaris Cramerpad). Kijk voor meer informatie op www.naoberhoeve.nl of bel 0528-251121.